top of page

Właściwość

Od dnia 1 stycznia 2019 roku wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego w obszarze właściwości sądu apelacyjnego, w którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

•  o egzekucję z nieruchomości;

•  o wydanie nieruchomości;

•  o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

•  o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

•  w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W wyżej wymienionych wyjątkach przyjmuje się zasadę położenia przedmiotowej nieruchomości, tzn. właściwość miejscowa mojej kancelarii pozwala mi prowadzić takie postępowania, jeśli nieruchomość dłużnika jest położona na terenie warszawskich dzielnic: Mokotowa, Ursynowa oraz Wilanowa.

Wskazana właściwość ma oparcie w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, której przepisy weszły w życie w dniu 

1 stycznia 2019 r.

Zatem, moja kancelaria może prowadzić postępowania egzekucyjne na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie, obejmującego obszar właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. może przyjmować sprawy z właściwości następujących sądów rejonowych:

•  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

•  Sąd Rejonowy  w Pruszkowie

•  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

•  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

•  Sąd Rejonowy  w Piasecznie

•  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

•  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

•  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

•  Sąd Rejonowy  w Legionowie

•  Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim

•  Sąd Rejonowy  w Otwocku

•  Sąd Rejonowy w Wołominie

•  Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe

•  Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ

bottom of page